Xarxa de centres d'ensenyament superior de disseny per a la innovació social i la sostenibilitat

EDIVI - Educació per al disseny per viure
Xarxa de centres d'ensenyament superior de disseny per a la innovació social i la sostenibilitat

Objectius

L’activitat principal del grup és la de realitzar projectes, en l’àmbit de cada centre i en col.laboració entre ells quan així es consideri, que fomenti l’educació en disseny per a la innovació social i la sostenibilitat a través del treball conjunt amb les comunitats ciutadanes i actors involucrats en les problemàtiques de cada cas. Més concretament la nostra tasca pretén:

 • Impulsar formes de viure i treballar més sostenibles a les ciutats i territoris.
 • Identificar, difondre i intensificar, mitjançant el disseny, iniciatives de comunitats que neixen de la ciutadana.
 • Fomentar la presa de consciència per part de l’alumnat de l’impacte que el disseny pot produir en les comunitats així com a emprendre i prendre part en projectes més enllà de les vivències experimentades en les aules.
 • Fomentar la col·laboració i sinergies entre centres d’ensenyament superior i docents interessats en el disseny per a la innovació social i la sostenibilitat.
 • Apropar i trobar sinergies entre el context general de la innovació social i amb d’altres disciplines que hi ja treballen (sociologia, psicologia social, emprenedoria, etc.)

Visió

Envisionem el disseny i les professionals del disseny com a actius en l’empoderament de les comunitats en els processos de transformació social.

Membres

A data d’avui i obert a d’altres, els següents centres d’ensenyament superior de disseny de l’àmbit català:

 • EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona
 • ELISAVA, Escola Universitaria de Disseny i Enginyeria de Barcelona
 • Escola Massana, Centre d’Art i Disseny de Barcelona
 • Escola Superior de Disseny i Art Plàstiques de Catalunya – ESDAP Catalunya
 • ESDi, Escola Superior de Disseny
 • IED Barcelona, Escola Superior de Disseny
 • LCI, Escola Superior de Disseny i Arts Visuals
 • Idep Barcelona, Escuela Superior de Imagen y Diseño
 • UOC, Universitat Oberta de Catalunya

Fórmula de treball

Col·laboració amb el Museu del Disseny

Els centres considerem primordial el rol del Museu del Disseny per disposar d’un espai, tant físic com de representació institucional, que ens aculli i generi seguretat i confiança per dur a terme aquesta tasca experimental de col·laboració propera entre nosaltres. A més, entenem que el Museu és clau també per articular el diàleg amb la ciutat i ciutadania, i com a aglutinador que faciliti un espai de difusió i comunicació de les comunitats del territori.

 

Participació dels membres

La participació en les activitats de la xarxa es basa en el respecte a la diversitat dels membres; Centres d’Ensenyament Superior: Escoles Superiors o Universitats, i a la seves necessitats institucionals. Entenem la nostra participació com el suport de les nostres organitzacions a la missió i visió més amunt expressades.

 

Coordinació del grup de treball

Des de cada centre ens emplacem a convocar un representant que participi de les trobades presencials mensuals i d’activitats de seguiment compartint els procesos, resultats i aprenentatges amb la xarxa, més enllà de l’activitat que cada centre desenvolupi en el seu dia a dia al voltant de l’àrea del disseny que ens ocupa.

Com a grup, assignarem de manera rotatòria un equip coordinador format per dues persones encarregades de la dinamització de les sessions de treball internes i de les tasques de representació del grup que puguin anar sorgint.

 

Accions conjuntes de la xarxa

A més de les intervencions i projectes concrets que es vagin fent des de cada centre, generarem un espai conjunt d’exposició i reflexió sobre les mateixes intervencions al final de cada curs educatiu, amb la proposta que el DHUB i el Museu del Disseny ho poguessin acollir.

Xarxa de centres d'ensenyament superior de disseny per a la innovació social i la sostenibilitat